Welkom bij Hobbytuinier

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Hobbytuinier-website.

Hobbytuinier is gevestigd op:

Houwaart, België

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Hobbytuinier niet gebruiken
als u niet alle algemene voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer
en alle of alle Overeenkomsten: ‘Klant’, ‘U’ en ‘Uw’ verwijst naar u, de persoon die deze website
bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. ‘Het bedrijf’, ‘Onszelf’, ‘Wij’, ‘Ons’ en ‘Ons’ verwijst
naar ons bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant
of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om
het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen
met een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de Behoeften van de klant met betrekking tot
van levering van de vermelde diensten / producten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving
van. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door de website van Hobbytuinier te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies
in overeenstemming met het privacybeleid van Hobbytuinier.

De meeste moderne interactieve websites
gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden in sommige delen van onze site
gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze
gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Hobbytuinier en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor
al het materiaal op Hobbytuinier. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag
pagina’s van https://www.hobbytuinier.be bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 1. Publiceer materiaal van https://www.hobbytuinier.be
 2. Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van https://www.hobbytuinier.be
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.hobbytuinier.be

Verspreid inhoud van Hobbytuinier (tenzij inhoud speciaal is gemaakt voor herverdeling).

Gebruikerscommentaar

 1. Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie,
  materiaal en gegevens (‘opmerkingen’) op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen . Hobbytuinier screent, bewerkt, publiceert
  of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen of
  meningen van Hobbytuinier, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de
  persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving is Hobbytuiniershall
  niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt
  en of geleden als gevolg van elk gebruik van en / of plaatsing van en / of uiterlijk van de opmerkingen op deze
  website.
 3. Hobbytuinier behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die
  naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  1. U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om
   dit te doen;
  2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright,
   octrooi of handelsmerk of ander eigendomsrecht van een derde partij;
  3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal
   of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy
  4. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten
   of onwettige activiteiten te vragen of te promoten .
 5. U verleent Hobbytuinier hierbij een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om
  uw opmerkingen in alle vormen, formaten
  of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en te autoriseren om al uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken .

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde
   manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor
   liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervingsgroepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang
  de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of
  goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de
  site van de koppelende partij.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American
   Automobile Association, AARP en Consumentenbond;
  2. dot.com community-sites;
  3. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder liefdadigheidsinstellingen,
  4. distributeurs van online-telefoonboeken;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet
ongunstig zou zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties
die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk op het werk). thuiskansen, mag niet
linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van
de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van Hobbytuinier; en (d) wanneer de
link zich in de context van algemene informatie over bronnen bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud
in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang
de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring
van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de
site van de koppelende partij .

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven zijn vermeld en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken,
moet u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected] .
Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-
mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u van plan bent om naar onze website te linken,
en een lijst met de URL (‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:

 1. Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de
  context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het Hobbytuinier-logo of ander kunstwerk is niet toegestaan ​​voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst
.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of
andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde
link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We
behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven
linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u
hierover contact met ons opnemen . We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of
rechtstreeks op u te reageren .

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid
of nauwkeurigheid niet garanderen ; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de
website actueel wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in
ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen geen link (en) verschijnen op een
pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als
lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk pleegt, anderszins schendt, of pleit voor de schending of
andere schending van, enige rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a)
zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer of
met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn
wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Krediet- en contactgegevens

Deze pagina met Algemene voorwaarden is gemaakt op de generator termsandconditionstemplate.com .
Neem contact met ons op als u vragen heeft over een van onze voorwaarden.